BVC

På Barnavårdscentralen, BVC, står barnet och familjen alltid i fokus. Vårt mål är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling. Som nybliven förälder har man många frågor och funderingar. Hos oss får du råd och stöd i ert föräldraskap.

Barnavårdscentralen, BVC Ringen, svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, samt ger råd om allt som rör barnets utveckling. Vi följer barnets utveckling tillsammans med er föräldrar fram till barnet är sex år. Alla besök på barnavårdscentralen är gratis.

Så går det till

  • Med jämna mellanrum görs kontroller av hur barnet växer och utvecklas. Under den första månaden bör barnet vägas varje eller varannan vecka. Upp till fyra månader bör man väga barnet en gång i månaden, och därefter varannan månad upp till ett års ålder. Efter det görs kontroller vid 18 månader samt när barnet är tre, fyra och fem år.
  • Barnet vaccineras på barnavårdscentralen. Har du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera dem med en sjuksköterska eller läkare.
  • Du kan få råd och stöd när det gäller amning och amningsproblem, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa. Du kan få samtalsstöd om du mår psykiskt dåligt efter förlossningen.
  • BVC ordnar föräldragrupper.

Hos oss träffar du

Distriktssköterska Karin Andrén Bengtsson och distriktsläkare Tommy Grähs.

Välkommen

Vanligen kallas barnen till hälsokontoller. Annars vänligen ring vår växel och boka tid hos våra sjuksköterskor. Alla besök till BVC är kostnadsfritt.

Om du inte redan är listad hos oss hjälper vi dig gärna att fylla i listningsblanketten. Ladda ner lista dig hos oss-blanketten. Blanketten finns även i vår reception. Läs mer hur du går tillväga under Lista dig hos oss.

Kontakta oss

Tfn 0430-67 20 50 måndag - fredag kl 08.00-17.00, BVC mobil 0708-340061